04133254530 azaravandco@yahoo.com

کیفیتی را که اعتقاد داریم تجربه کنید.

زانوهای پلی اتیلن

برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به تغییر جهت مسیر لوله کشی نیاز پیدا می شود. با استفاده از سیستم تولیدی شرکت آذرآوند میتوان انواع زانوها را با هر زاویه ای تولید نمود. پیش ساخته بودن زانو، باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و نیز یکپارچگی مسیر می شود.

                                                                                            

 

دوشنبه ۲۳-۱۰-۱۳۹۸
برچسب ها: