04133254530 azaravandco@yahoo.com

کیفیتی را که اعتقاد داریم تجربه کنید.

کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل

یکی از کاربردهای لوله پلی اتیلن درصنعت کاورینگ است که به منظور پوشش دهی خطوط برق ، فیبرهای نوری ، انواع کابل ها و اتصالات مختلف به هنگام قرارگیری در نور آفتاب ، باران و حتی قرار گرفتن در معرض مواد مخرب استفاده می شود.لوله مورد استفاده جهت کاورینگ در اندازه ها ، اقطارو ضخامتهای مختلف قابل تولید و ارائه میباشند .این لوله ها به لحاظ عایق بودن در برابر الکتریسیته و جریانهای هادی در عصر حاضر از استقبال زیادی برخوردار می باشند و به لحاظ قیمت و کیفیت(عدم خوردگی و مقاومت شیمیایی) گزینه ای مناسب جهت حفاظت بهتر وافزایش طول عمرسیم ها ، کابل ها و اتصالات مربوطه است.

یکشنبه ۰۶-۰۸-۱۳۹۷
برچسب ها: