04133254530 azaravandco@yahoo.com

کیفیتی را که اعتقاد داریم تجربه کنید.

کنترل کیفیت

شرکت آذرآوند با هدف رضایت مندی مشتری در چهارچوب حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای داخلی و خارجی، اقدام به تجهیز واحد کنترل کیفی نموده است. لازم به ذکر می باشد که آزمایشگاه آکرودیته همکار آذر آوند اولین و تنها شرکت فعال در زمینه پلی اتیلن می باشد که موفق به اخذ استاندارد ISO 17025 گردیده است. پرسنل مجرب و متخصص این واحد از ابتدای ورود مواد اولیه به واحد تولید تا آخرین مراحل فرایند تولید و همچنین در کلیه مراحل انبارش و تحویل به مشتری نظارت کامل و جامع دارند .

پروسه کنترل کیفی به سه بخش کلی تقسیم می شود:

 کنترل قبل از تولید :
در این مرحله موارد اولیه از لحاظ ظاهری و فیزیکی ، رنگ ، میزان رطوبت و شاخص جریان مذاب ( MFI ) دانسیته و زمان القا اکسیداسیون مورد بررسی قرار می گیرند.
کنترل در حین تولید : 
در این مرحله عمده آزمون ها بر مبنای وضعیت ظاهری ، پایداری حرارتی و کنترل ابعادی لوله ها انجام می گیرد.
کنترل بعد از تولید :
در این مرحله نمو نه هایی از محصول نهایی طبق استاندارد ملی 2178 از خطوط تولید نمونه برداری شده و طبق استاندارد ملی 1331 مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا آزمون های مناسب بر روی مواد اولیه و محصول، به شرح ذیل در این واحد انجام می گیرد:

• سفتی حلقوی کوتاه مدت
• سفتی حلقوی بلند مدت
• انعطاف پذیری حلقوی
• دانسیته
• تعیین درصد دوده
• پراکنش دوده
• بازگشت حرارتی
• آب بندی اتصالات
• شاخص جریان مذاب
• زمان القا، اکسایش
• استحکام ضربه
• ESCR
• استحکام هیدروستاتیک