کاورینگ کابل


یکی از کاربردهای لوله پلی اتیلن درصنعت کاورینگ است که به منظور پوشش دهی خطوط برق ، فیبرهای نوری ، انواع کابل ها و اتصالات مختلف به هنگام قرارگیری در نور آفتاب ، باران و حتی قرار گرفتن در معرض مواد مخرب استفاده می شود.لوله مورد استفاده جهت کاورینگ در اندازه ها ، اقطارو ضخامتهای مختلف قابل تولید و ارائه میباشند .این لوله ها به لحاظ عایق بودن در برابر الکتریسیته و جریانهای هادی در عصر حاضر از استقبال زیادی برخوردار می باشند و به لحاظ قیمت و کیفیت(عدم خوردگی و مقاومت شیمیایی) گزینه ای مناسب جهت حفاظت بهتر وافزایش طول عمرسیم ها ، کابل ها و اتصالات مربوطه است.

خـبــــرنــــامـه

برای دریافت خبرنامه از طریق سایت ما لطفا فیلد های زیر را پر نمایید