پنج شنبه, 02 فروردين 777 00:00

کیفیت در آذرآوند

شرکت آذرآوند با هدف رضایت مندی مشتری در چهارچوب حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای داخلی و خارجی، اقدام به تجهیز واحد کنترل کیفی نموده است. لازم به ذکر می باشد که آزمایشگاه آکرودیته همکار آذر آوند اولین و تنها شرکت فعال در زمینه پلی اتیلن می باشد که موفق به اخذ استاندارد ISO 17025 گردیده است. پرسنل مجرب و متخصص این واحد از ابتدای ورود مواد اولیه به واحد تولید تا آخرین مراحل فرایند تولید و همچنین در کلیه مراحل انبارش و تحویل به مشتری نظارت کامل و جامع دارند .
پروسه کنترل کیفی به سه بخش کلی تقسیم می شود.

 

 •  کنترل قبل از تولید :
 • در این مرحله موارد اولیه از لحاظ ظاهری و فیزیکی ، رنگ ، میزان رطوبت و شاخص جریان مذاب ( MFI ) دانسیته و زمان القا اکسیداسیون مورد بررسی قرار می گیرند.
 • کنترل در حین تولید : 
 • در این مرحله عمده آزمون ها بر مبنای وضعیت ظاهری ، پایداری حرارتی و کنترل ابعادی لوله ها انجام می گیرد.
 • کنترل بعد از تولید :
 • در این مرحله نمو نه هایی از محصول نهایی طبق استاندارد ملی 2178 از خطوط تولید نمونه برداری شده و طبق استاندارد ملی 1331 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این راستا آزمون های مناسب بر روی مواد اولیه و محصول، به شرح ذیل در این واحد انجام می گیرد:

• سفتی حلقوی کوتاه مدت
• سفتی حلقوی بلند مدت
• انعطاف پذیری حلقوی
• دانسیته
• تعیین درصد دوده
• پراکنش دوده
• بازگشت حرارتی
• آب بندی اتصالات
• شاخص جریان مذاب
• زمان القا، اکسایش
• استحکام ضربه
• ESCR
• استحکام هیدروستاتیک

شنبه, 04 مرداد 1393 00:00

روش تولید

 •  لوله دوجداره ی پلی اتیلن کاروگیت
  صنعت لوله پلی اتیلن کاروگیت از نظر تکنولوژیکی، فرآیند تولید و کنترل حین تولید به سرعت در حال پیشرفت است. فرآیند اکستروژن پیوسته برای تولید این نوع لوله ها استفاده می شود. فرآیند تولید به  ذیل است :پنج مرحله تقسیم می شود. این پنج مرحله ی اصلی برای فرآیند تولید لوله پلی اتیلن کاروگیت عبارتند از :
 • آماده سازی مواد اولیه
 • اکستروژن
 • کاروگیت نمودن
 • کالیبراسیون و پرداخت نهایی به طوریکه در طول مراحلِ دو تا پنج، ارزیابی مداوم محصول توسط آزمون های کنترلی صورت می گیرد.
 •  آماده سازی مواد اولیه
  این مرحله از اهمیت زیادی در فرآیند تولید برخوردار است چون مستلزم مشارکت کارکنان در سطوح مختلف می باشد. آماده سازی مواد اولیه با سفارش خرید شروع گشته و با تهیه ی آمیزه و انتقال آن به قیف اکسترودر پایان می یابد. این مرحله به طور مستقیم به برنامه ی تولید متصل است. مراحل این فاز عبارتند از: سفارش خرید، دریافت، انبارکردن و تهیه ی آمیزه.
  • سفارش خرید
  مواد اولیه ی مورد استفاده در فرآیند تولید، توسط کارکنان در یک تیم عملیاتی به عنوان تولید/ تضمین کیفیت و خرید،بر اساسمشخصات فنی مواد اولیه، معیارهای مورد نیاز استانداردهای محصول، قابل اطمینان بودن تامین کننده و آزمونهای کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول تهیه شده از آن، تایید می گردد. در صورتی که مواد اولیه کیفیت مورد نظر را دارا باشد سفارش و خرید محصول ممکن خواهد بود. این مراحل به صورت اجمالی در شکل 4 قابل مشاهده می باشد.
  • دریافت و انبار نمودن
  مواد اولیه در هنگام ورود به کارخانه، توسط مسئول کنترل کیفیت نمونه برداری شده، ارزیابی و تطابق مشخصات مورد درخواست با محموله ی ارسالی بر اساس مشخصات مندرج در برگه ی مشخصات کالا و ارنامه صورت می گیرد. مسئول کنترل کیفیت، آزمون های استاندارد را بر روی نمونه برای تعیین تطابق محموله و ارائه ی گزارش انجام می دهد که در صورت مطابقت محموله ثبت و انبار میگردد و در صورت مغایرت مواد اولیه دریافتی با استانداردهای مربوطه، محموله عودت داده می شود.
 • • آماده نمودن ترکیب مواد اولیه
  ترکیب مواد اولیه بر اساس نوع لوله و استاندارد محصول، با وجود حفظ کیفیت مورد نیاز، متفاوت خواهد بود. در طی فرآیند مخلوط نمودن مواد، حداقل 2 و حداکثر 5/2 درصد دوده به عنوان محافظ اشعه ی فرابنفش اضافه می گردد. مسئول کنترل کیفیت آزمون لازم را بر روی مخلوط به منظور حصول اطمینان از درصد صحیح دوده و دارا بودن مشخصات لازم انجام می دهد.
  اکستروژن
 • در مرحله ی اکستروژنِ ترموپلاستیک ها، ذوب پلیمر توسط گرمای ایجاد شده داخل اکسترودر صورت می گیرد. ذوب پلی اتیلن سنگین توسط تنظیم دقیق پروفایل دمایی در نواحی مختلف بر اساس نوع پلیمر کنترل می شود که سبب ایجاد فشار بهینه در خروجی اکسترودر می شود. این کار توسط پرسنل تولید بر اساس دستورالعمل مدون در راهنمای تضمین کیفیت و روش کار انجام می شود (شکل5).
 • کاروگیت نمودن
 • در ادامه ی اکستروژن، پلی اتیلن از دای عبور کرده و در خروجی دای به شکل لوله درمی آید. سپس فرآیند کاروگیت نمودن سطح خارجی لوله ی دوجداره به وسیله قالب و اعمال خلاء صورت می گیرد در حالی که سطح داخلی لوله صاف می باشد. این فرآیند قالبگیری به وسیله قالب های کاروگیت کننده ی دوار و به صورت پیوسته انجام می گیرد. بر اساس نوع لوله ی مورد نظر قطعات و قالب های لازم بر روی خط تولید نصب می شود. در طی فرآیند تولید تثبیت ضخامت لایه های لوله پلی اتیلن، سرعت تولید و دماها در مقدار بهینه تنظیم می گردد. مسئول کنترل کیفیت کنترل های لازم را بر روی محصول نهایی به منظورحصول اطمینان از دارا بودن کیفیت لازم انجام می دهد. 
 •  کالیبراسیون
 • در تولید لوله پلاستیکی مرحله ی خنک نمودن برای ایجاد پایداری ابعادی ضروری می باشد. این مرحله کالیبراسیون نام دارد و بر اساس ضخامت لوله و سرعت تولید متغیر است. خنک کاری توسط نازل های آب تعبیه شده در دور تا دور لوله در طول کالیبراتور انجام می گیرد. دمای آب سیستم خنک کاری نیز تحت کنترل می باشد.
 • پرداخت نهایی و بسته بندی
 • در مرحله ی نهایی از فرآیند تولید، از لوله کاروگیت نمونه برداری شده و واحد کنترل کیفیت آزمون های مربوطه را برای تعیین تطابق محصول در طول فرآیند تولید با مشخصات لازم و بهینه سازی
 • تنظیمات انجام می دهد.
 •  
 • کنترل ها و آزمون ها
  در طی کل چرخه ی تولید از مرحله ی دو تا پنج، محصول توسط پرسنل تولید و مسئول کنترل کیفیت، کنترل می شود. در نهایت واحد کنترل کیفیت از سری های تولید شده ی مختلف نمونه برداری نموده و بر اساس آزمون های استاندارد محصول، تایید نهایی را انجام می دهد. 
 •  لوله پلی اتیلن دوجداره ی اسپیرال
  لوله فاضلابی با قطر بزرگ در بازار جهانی و به ویژه برای پروژه های زیرسازی، بسیار مورد تقاضا می باشد. لوله اسپیرال عموما در اندازه های بزرگ واز پلی اتیلن سنگین تولید می شوند و تکنولوژی پیشرفته برای تولید آن ها استفاده می شود. این لوله ها برای انتقال سیال در شرایط ثقلی و کم فشار به کار برده می شوند. مواد اولیه برای این لوله ها نیز دربرگیرنده ی مشخصه های کلی لوله پلی اتیلن دوجداره است. 
  لوله پلی اتیلن اسپیرال سبک تر از لوله تک جداره می باشند که آن ها را به گزینه ی مناسبی برای انتقال فاضلاب یا سیالات مشابه در شرایط کم فشار تبدیل می کند. همچنین این لوله ها در مواردی که وزن خاک، بالاتر از حد تحمل لوله کاروگیت می باشد یا در کانال های هوای رو یا زیر زمین در فشار کم نیز مناسب می باشند.
 • لوله پلی اتیلن تحت فشار
  لوله پلی اتیلن تحت فشار توسط فرآیند اکستروژن تولید می شوند. فرآیند اکستروژن شامل تبدیل مواد اولیه ی مناسب به یک محصول با سطح مقطع مشخص توسط اعمال نیرو برای عبور مواد از قالب مربوطه تحت شرایط کنترل شده می باشد.الزامات مشخصی برای دستگاه و مواد اولیه مورد نیاز می باشد. دستگاه باید قابلیت تامین فشار مناسب به صورت یکنواخت و پیوسته را بر روی مواد داشته باشد. مواد باید به گونه ای باشد که تحت اعمال شرایط مناسب و فشار لازم جریان یافته و با حذف شرایط به حالت جامد درآید. اکسترودر تک پیچه برای اکسترود نمودن مواد پلی اتیلن سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. اکسترودر اساسا شامل یک سیلندرو یک ماردون با طراحی خاص به منظور اطمینان از ذوب مناسب مواد می باشد. در حالی که سیلندر ثابت است، ماردون در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد .
  بسته به اندازه ای که باید تولید گردد دای یا قالب مربوطه در قسمت مناسب اکسترودر نصب می گردد. سیلندر، قالب و سایر قسمت های مورد نیاز توسط گرم کننده ها گرم می شوند و دما توسط پیرومتر کنترل می شود. زمانی که دمای مورد نظر ایجاد شد، مواد اولیهبه صورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودروارد شده و در اثر حرارت ذوب می شود. مواد ذوب شده به تدریج از قالب خارج شده و سپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون (میله مارپیچ) به جلو رانده می شود و پس از خروج از اکسترودر وارد قالب می شود. مواد پس از خروج از سر قالب، از کالیبراتور عبور نموده و در تانک وکیوم با اعمال فشار مناسب شکل داده می شوند. سطح لوله به محض خروج از کالیبراتور بوسیله لایه هایی از جریان آب سرد خنک می گردد .حرارت بالای مذاب پلی اتیلن بعد از خروج از قالب بتدریج در تانک وکیوم و پس از آن در تانک های خنک کننده با استفاده از آب در حال جریان کاهش می یابد .لوله پلی-اتیلن تولید شده بوسیله دستگاه کشنده بتدریج از درون تانک های خلاء و خنک کنندهکشیده شده و بوسیله دستگاه علامت زن، مشخصات فنی، تاریخ تولید، علامت استانداردو نشان اختصاری نام شرکت بر روی آن ثبت می گردد و سپس بوسیله دستگاه برش در متراژهای مختلف و معین بریده می شوند. برای حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی، کلیه ی مراحل تولید توسط دستگاه‌های اتوماتیک و همچنین توسط واحد کنترل کیفیت، کنترل می شود. 
سه شنبه, 11 خرداد 1395 12:55

لوله لایروبی

 • لایروبی عبارت است از استخراج یا جابه‌جائی خاک یا سنگ که توسط کشتی لایروبی انجام می‌گیرد. در این میان کشتی لایروبی نیز به کشتی‌هائی اطلاق می‌شود که شناور آن را مجهز به تجهیزات جابه‌جائی و استخراج خاک یا سنگ کند
  به‌طور معمول فعالیت‌های لایروبی به دو صورت انجام می‌شود: لایروبی احداث که برای بار اول انجام می‌شود و لایروبی به‌منظور نگهداری که به دو شکل ادواری و منظم است.
  فعالیت‌های لایروبی اهدافی را در پی دارد که به اختصار شامل عمیق کردن رودخانه‌ها و یا دریاچه‌ها و یا حوضچه بنادر، پر کردن گودی‌ها در زیر آب یا خشکی، جایگزینی مواد با کیفیت خوب و مناسب به جای مواد ضعیف در زیر آب مثلاً در ساختمان و ابنیه برای فوندانسیون و احیاء با مواد مناسب و مهم‌تر از همه توسعه محیط زیست، استخراج مواد تمیز و قرار دادن روی مواد آلوده به‌عنوان لایه پوشاننده از آلاینده‌ها استفاده می‌شود. زیستگاه‌هائی وجود دارند که به منظور استخراج و قرار دادن، مناسب و مساعدتر از زیستگاه‌هائی مانند زمین‌های در معرض جزر و مد مداوم کنار ساحل هستند.
  توضیح این‌که با توجه به اهمیت کاهش محدودیت‌های حاصل از عمق آب و نیز به منظور آبراهه‌هائی برای تردد کشتی‌ها، ایجاد تسهیلات در لنگرگاه و حوضچه بنادر و ایجاد کانال عمیق‌تر لایروبی به‌عنوان کاری غیرقابل اجتناب در صنعت دریانوردی در نظر گرفته می‌شود که باعث تردد شناورها در داخل حوضچه یا کانال می‌گردد. یک پروژه‌ لایروبی اهمیت به‌سزائی دارد زیرا در حین اجرا نه تنها باعث تنظیم عمق و کاهش فرسایش می‌گردد بلکه با استفاده مجدد از مواد حاصل از لایروبی اثرات مثبت یا منفی زیست‌محیطی را نیز در پی خواهد داشت. در قسمت ورودی یا دهانه حوضچه و یا کانال، عکس‌العمل‌های عبور کند، شامل ترکیبی از نوسانات از جزر و مد موجه است که به همین دلیل مواد توده داخل یا خارج از ساحل انتقال می‌یابد و مجدداً در برخورد با مانع به ساحل برگشت خواهد کرد.
  در بسیاری از نقاط جهان شن و ماسه و لای حاصل از لایروبی، در آبادسازی و ترمیم نواحی احداث ساحل جزایر مصنوعی و یا ساخت موج‌شکن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استخراج این مواد می‌تواند توسط لایروب لنگری و یا لایروب کششی انجام شود.
  در حالت لایروب لنگری لایروب در نقطه مناسب لنگر انداخته و به وسیله لوله کانال‌هائی به عمق ۲۰ متر و قطر ۷۵ متر حفر می‌کند. پس با استفاده از نیروی مکش (ساکشن) شن و ماسه و لای وارد لایروب می‌شود. اما در نوع دوم که لایروب کششی است شن و ریگ‌های اضافی و لای به بستر دریا برگشت می‌یابد. در مجموع آن‌چه حائز اهمیت است برای به حداقل رساندن اثرات زیان‌آور زیست‌محیطی و نیز به منظور دستیابی به بیشترین کارائی و بازده در عملیات لایروبی، توجه به پارامترهای زیست‌محیطی تا حد زیادی مؤثر می‌باشد. باید عملیات لایروبی که گستردگی زیادی در منطقه دارد و تأثیرات زیست‌محیطی متفاوت نظیر خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و فیزیولوژیکی را دارد، بررسی شود.
 • مهم‌ترین اثرات فیزیکی ـ شیمیائی لایروبی
  یکی از مزایای مهم لایروبی افزایش مواد مغذی آب در طی پاشیده شدن آب بر سطح دریا است که موجب افزایش فیتوپلانکتون‌ها و رشد جلبک‌ها می‌شود. از طرفی پاشیده شدن آ بر روی آب کنار ساحل، در صورت وجود مرکز تفریحی و تفرجگاهی، باعث می‌شود برخی استاندارهای بهداشتی، نقض یابند.
  مورد دوم طی انجام عملیات لایروبی در بنادر، علی‌الخصوص بنادر ماهیگیری، لنگرگاه‌ها و کانال‌ها، باعث افزایش غلظت فلزات سنگین به ویژه در لنگرگاه‌های حمل مواد نفتی ایجاد می‌شود. فلزات سنگین از جمله کادمیوم و نیکل، ناشی از بقایای تخلیه مواد نفتی است که جذب رسوبات دانه‌ریز می‌شوند و در حین انجام عملیات لایروبی در داخل آب به‌صورت معلق در می‌آیند. این مواد با گذشت زمان به وسیله آب رقیق شده و از غلظت آنها کاسته خواهد شد. ماهیت این مواد بسته به محل لایروبی تا حد زیادی متفاوت است.
  مورد سوم به‌طور معمول غلظت اکسیژن محلول در آب بسته به گردش آب در فصل‌های مختلف تغییر کرده و در برخی از موارد به حالت بحرانی و خطرناک می‌رسد. عملیات لایروبی نیز تا حد زیادی منجر به افزایش میزان مصرف اکسیژن می‌شود. اما در رسوبات آهکی و رسی به دلیل کمبود مواد مصرف کننده اکسیژن، تقلیل میزان آن اندک خواهد بود.
  مورد چهارم انجام عملیات لایروبی می‌تواند تا مدتی سبب کاهش کیفیت ظاهری آب شود. مانند رسوبات آهکی که به علت بازتاب نور در تغییر رنگ آب نقش به‌سزائی دارند. در هر صورت نواحی تحت لایروبی دارای حجم عظیمی خاک است که به‌طور عمومی غیر متخلخل بوده وضخامت رسوبات در آن چشمگیر است.
  بدیهی است که انجام این‌گونه فعالیت‌ها و نیز ریزش و دفن خاک‌های ناشی از عملیات لایروبی در نواحی حساس بیولوژیکی منجر به انهدام بخشی از زیستگاه‌های طبیعی خواهد شد که اگر این امر در بنادر ماهیگیری که اهمیت ویژه‌ای برای سلامت آبزیان و کیفیت عالی از بعد کمی و کیفی دارد حادث گردد صدمات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
  نتیجه این‌که باید به این نکته توجه کرد که لایروبی و تخلیه مواد حاصل از آن، باید با تمام شرایط زیست‌محیطی هماهنگ شود تا بندر از بعد زیست‌محیطی پاکیزه و از بعد اکوسیستم دریا به افزایش ذخایر و مهم‌تر از همه کیفیت مرغوب ماهی برای مصرف کنندگان تبدیل شود و با لایروبی مناسب به حفظ محیط زیست کمک نمائیم.
 • لوله لایروبی پلی اتیلن به دلیل داشتن مزایای فراوان و مقاومت بالای مکانیکی و شیمیایی بهترین انتخاب برای سیستمهای انتقال سیال در پروژه‌های لایروبی میباشد و این لوله‌ها به صورت دو سر فلنج تحویل میگردد.
  فلنجهای پلی اتیلن آذرآوند که جهت کاربری لایروبی ارائه میشود (بنا به درخواست مشتری) دارای مقاطعی میباشد که باعث سرعت بخشیدن و روان نمودن جریان سیال میشود و فشار را بر وری پمپ‌ها کم میکند
منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

منهول پلی اتیلن

 • شرکت آذرآوند جزو بزرگترین تولیدکنندگان منهول پلی اتیلن در سطح کشور می باشد منهول های تولیدی این شرکت در سیستم های فاضلاب خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.با توجه به استفاده روز افزون از محصولات پلیمری در صنایع مختلف جهان این محصول میتواند جایگزین مناسبی برای انواع منهول های بتنی و سایر منهول های ساخته شده در مصالح بنایی باشد.منهول های شرکت آذرآوند با
 • رنج وسیعی از کاربرد در صنایع نفت گاز پتروشیمی نیروگاه و خطوط انتقال شهری دارای مشخصات و ضریب های زیر می باشد:
 • چغرمگی پلی اتیلن
  منحصر به خواص ضربه پذیری بالای منهول می شود.
 • وزن سبک
  بعلت کمتر بودن چگالی پلی‌اتیلن در مقایسه با بتن ، وزن منهولهای پلی‌اتیلنی در مقایسه با منهولهای بتنی لذا این مساله باعث آسان تر و کم هزینه تر شدن عملیات حمل و نقل و نصب می شود. مزیت دیگر وزن پائین منهولهای پلی‌اتیلنی در این نکته نهفته است که در زمینهای باتلاقی و شنی که امکان زیرسازی مناسب برای منهولهای سنگین وجود ندارد و بعلت سستی زمین امکان نشست منهول وجود دارد، این نوع منهولها از خطر نشست و فرو رفتن در زمین کاملاً مصون می‌باشند .
 • انعطاف پذیری
  منهولهای پلی اتیلن نیروهای ناشی از زلزله و دیگر نیروها را بعلت قابلیت انعطاف به راحتی تحمل می کند.
 • مقاومت شیمیائی بالا در مقابل خوردگی
  طبیعت خنثی پلی اتیلن باعث دوام و مقاومت بالای منهولهای پلی اتیلن در محیطهای خورنده شیمیایی و اسیدی نظیر فاضلابها می شود.
 • زبری کم
  ضریب زبری پائین لوله پلی‌اتیلن احتمال چسبیدن مواد معلق و گل و لای به آن را کاهش می دهد وحتی در صورت ته نشینی گل و لای بر روی سطح داخلی آن با اولین جریان شدید آب یا فاضلاب کاملاً شسته و تمیز می‌گردد. که این خود باعث ساده تر شدن جریان سیال و افزایش میزان انتقال سیال می گردد.
 • سرعت نصب بالا
  یکی از مهمترین مزایای استفاده از منهولهای پلی‌اتیلنی سرعت نصب بالای آنها می‌باشد .این مساله نتیجه پیش‌ساخته بودن و سبک بودن منهولهای پلی اتیلن است که خوشبختانه در دنیای امروز با وجود محدویتهای زمانی، مکانی و ترافیکی در شهرهای رو به رشد از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .
 • انعطاف پذیری در تولید
  منهولهای پلی اتیلن در سایزها و شکلهای مختلف و متنوع قابل تولید می باشند.
  توانایی تولید براساس استاندارد بین امللی و ملی کشور :
  با توجه به انعطاف پذیری بالا در خط تولید و همچنین حضور متخصصین کارآمد ، شرکت آذرآوند قادر به تولید تمامی منهولها طبق استانداردهای ملی و بین امللی نظیر ASTMF1759 میباشد .
 • استحکام بالا در برابر ضربه
  با توجه به انعطاف‌پذیری ذاتی پلی‌اتیلن و خاصیت ضربه‌پذیری آن، منهولهای ساخته شده از پلی‌اتیلن از مقاومت بالایی در برابر ضربات وارده در حین حمل و نقل یا پروسه نصب برخوردارند .
 • طول عمر بالا
  بدلیل استفاده از پلی‌اتیلن، این نوع از منهولها از طول عمر بسیار بالائی ( بیش از50 سال ) برخوردارند.
 • انواع منهولهای پلی‌اتیلنی
 • الف ـ منهولهای گذرمستقیم
  این منهولها برای استفاده در نقاط عطف لوله که دارای چندین اتصال ورودی و خروجی می باشد طراحی گردیده است. از جمله موارد استفاده از این منهولها می‌توان به انشعاب‌گیری و نیز تجمیع اتصالات خانگی اشاره نمود. این نوع از منهولها برای استفاده در لوله‌هایی با اتصالات ورودی و خروجی تا قطر 700 میلیمتر مناسب می‌باشند. در این حالت یک لوله 1000یا 1200 میلیمتر در مسیر به عنوان آدم رو استفاده می شود. انتهای منهولهای ساخته شده از پلی‌اتیلن ساختار جوش‌خورده داشته، بنابراین از نظر آب بندی کاملاً مطمئن می باشند. در پاره ای اوقات بر حسب ضرورت می توان برای سایزهای بالاتر از 800 میلیمتر از لوله بزرگتر از 1000 میلیمتر استفاده نمود . لازم به ذکر است این گونه منهولها با توجه به نوع ساختار و نوع مسیر انتقال سیال به دو نوع تقسیم میشود :
   نوع اول به شکلی است که لوله ورودی بدون هیچ گونه برشی از دیواره منهول وارد و از سوی دیگر خارج میشود که در این حالت پلیت کف نقش محل ایستادن فرد بابت بازرسی مسیر را دارد.
   نوع دوم به شکلی است که لوله ورودی پس از وارد شدن به منهول از دیواره کناری برش خورده وسپس لوله خروجی از دیواره روبروه یا کناری با ارتفاع و زاویه یکسان یا متفاوت خارج میشود که این سبک منهول برای تولید منهولهای ریزشی بسیار کارا خواهد بود .
 • ب ـ منهولهای جانبی 
  این نوع منهولها برای مسیرهایی مناسب و کارآمد هستند که قطر آنها بیش از 800 میلی متر میباشد .چراکه نسبت به منهولهای گذرمستقیم اقتصادی تر است. در این نوع منهول به جای قراردادن شفتی بزرگتر از قطر لوله مسیر به عنوان رایزر ( منهول ) ، لوله ای به قطر 1000 میلیمتر به عنوان آدمرو مورد استفاده قرار می گیرد بدین نحو که در کناره لوله هم قطر با مسیر لوله گذاری شفت مماس شده و با تعبیه پله و پلیت در کف شفت امکان بازدید را مهیا می سازد. این روش باعث کم شدن مقدار خاکبرداری ، سرعت اجراء و سهولت اجراء می شود.
منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

کاربرد در دریا

از ابتدای دهه 1960 و در زمان کوتاهی پس از اولین معرفی،لوله پلی اتیلن به طور فزاینده ای جهت کاربردهای دریایی مورد استفاده قرار گرفته اند. تخلیه سیال ، انتقال سیال از زیر رودخانه یا دریاچه و گرفتن آب شیرین و شور عمده ترین کاربردهای لوله پلی اتیلن دردریا می باشند.علاوه بر کاربردهای اصلی ذکر شده ، در دریا ممکن است از آنها در مواردی همچون خطوط لوله موقت شناور

روی سطح آب ، نصب روی زمین های باتلاقی و استفاده در عملیات لایروبی استفاده شود.


پرکاربردترین روش نصب خطوط لوله پلی اتیلن در بستر دریا موسوم به شناورسازی و فروبردن می باشد.این روش در بیشتر پروژه های نصب در دریا استفاده شده و شامل 7 مرحله زیر می باشد:
انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت،اتصال و آب بندی
تدارک منطقه ای جهت انتقال لوله از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله زیر دریا
اتصال قطعات لوله به هم و تبدیل آنها به یک طول پیوسته
نصب وزنه های تعادل(این مرحله ممکن است همراه مرحله بعدی انجام شود)
به آب اندازی خطوط لوله
غوطه ور ساختن لوله در محل مشخص شده
اتمام انتقال از زمین به بستر دریا

 

لوله پلی اتیلن با چگالی بالا انتخاب مناسبی برای کاربردهای دریایی می باشند.به طور کلی دوام و مقاومت بالا به همراه روش های ابداعی و مقرون به صرفه نصب، که عملیات را تسهیل کرده اند، دلایل قانع کننده ای جهت استفاده از این لوله ها برای سیستم های تخلیه سیال،ساختارهای آبگیری از دریا، عبور دادن آب های آشامیدنی و بهداشتی از بستر و کاربردهای موقت دیگر در دریا می باشند.

منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

آتش نشانی


لوله آتش نشانی ازمهمترین و پر مصرف ترین وسایل سیستم‌های آتش نشانی می باشد و یکی از واحدهای مهم در تأسیسات صنعتی از جمله نیروگاهها واحد آب آتش نشانی است. شرکت آذرآوند با تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن پروژه‌های نیروگاهی ,پتروشیمی و ساختمانی عظیم سیستمهای آتش نشانی سال‌هاست که به عنوان بهترین گزینه مورد استفاده پیمانکاران و مجریان سیستم‌های آتش نشانی قرار گرفته است.
لوله پلی اتیلن شرکت آذرآوند به دلیل دارا بودن ویژگی هایی همچون عدم خوردگی میکروبی، مقاومت بسیار عالی در مقابل زلزله و رانش های احتمالی زمین مناسب برای سیستمهای آتش نشانی جهت نصب در خاک انتخاب می شوند.همچنین این لوله ها باید فشار آب را تیز تحمل کنند که لوله پلی اتیلن این شرکت با تحمل فشار کاری 4 تا 25 بار قابلیت تحمل فشار آب را دارد.

منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

فاضلاب


با پیدایش شهرها و گسترش شبکه های آبرسانی انسان برای پاکسازی و پاک نگهداری آب مورد استفاده، بیرون راندن پساب های بدست آمده را پسندید و لازم دید پس از پیشرفت تکنیک شبکه های آب رسانی، به ساختن شبکه های دفع فاضلاب بپردازد.سیستم های دفع فاضلاب جهت جمع آوری فاضلاب دارای محاسن بسیاری می باشد که می توان به تاثیری که در پایین نگاه داشتن سطح آب های زیرزمینی دارد اشاره کرد، از طرفی نفوذ سیالات به عمق خاک می تواند ضربه جبران ناپذیری به پایه ها و تاسیسات زیرزمینی وارد نماید.خوردگی، زنگ زدگی و آلودگی خاک نیز از مهمترین دلایل جمع آوری آب و فاضلاب صنعتی است که به همین دلیل استفاده از لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن شرکت آذرآوند که دارای ویژگی های ضدخوردگی و مقاومت در برابر انواع مواد شیمیایی می باشد راه حل مناسبی برای جمع آوری و انتقالات سیالات فاضلابی می باشد.

در جدول زیر بعضی اثرات فاضلاب ها را به محیط زیست می توان مشاهده کرد:

 نوع فاضلاب منابع تولید کننده بعضی از اثرات
غیرآلی  و سمی صنایع شیمیایی، نیروگاه های حرارتی تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آب، مسموم ساختن آبزیان
غیر آلی و غیر سمی صنایع ذغال سنگ،سیمان، گچ ایجاد ذرات معلق در آب
آلی و سمی صنایع پتروشیمی کمبود اکسیژن درآب، اختلال در کیفیت آب، تهدید حیات آبزیان
آلی و غیر سمی صنایع مواد غذایی کمبود اکسیژن در آب

 

 

منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

کاورینگ کابل


یکی از کاربردهای لوله پلی اتیلن درصنعت کاورینگ است که به منظور پوشش دهی خطوط برق ، فیبرهای نوری ، انواع کابل ها و اتصالات مختلف به هنگام قرارگیری در نور آفتاب ، باران و حتی قرار گرفتن در معرض مواد مخرب استفاده می شود.لوله مورد استفاده جهت کاورینگ در اندازه ها ، اقطارو ضخامتهای مختلف قابل تولید و ارائه میباشند .این لوله ها به لحاظ عایق بودن در برابر الکتریسیته و جریانهای هادی در عصر حاضر از استقبال زیادی برخوردار می باشند و به لحاظ قیمت و کیفیت(عدم خوردگی و مقاومت شیمیایی) گزینه ای مناسب جهت حفاظت بهتر وافزایش طول عمرسیم ها ، کابل ها و اتصالات مربوطه است.

منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

آب رسانی


ایران از کشور های خشک و کم باران جهان محسوب می شود ، لذا با توجه به کمبود آب در کشور صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که می توان با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
از جمله لوله‌هایی که قابل مصرف در سیستم آبرسانی هستند می توان به لوله پلی اتیلن HDPE اشاره کرد که در ذیل مشخصات عمده و شاخص های این لوله پلی اتیلن توضیح داده شده است:
•ضریب هیزن ویلیام این لوله 140 می باشد (هر چه ضریب هیزن ویلیام لوله بیشتر باشد اصطحکاک آب در داخل لوله کمتر است )
•فشار کارکرد آن 5/2-4-6-10 اتمسفر است.
•اتصالات آن رزوه ای و جوشی است.
•سایز لوله پلی اتیلن 16-20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 میلی متر است.

منتشرشده در کاربرد
چهارشنبه, 01 مرداد 1393 00:00

چارت سازمانی

chart

منتشرشده در چارت سازمانی
صفحه5 از7

خـبــــرنــــامـه

برای دریافت خبرنامه از طریق سایت ما لطفا فیلد های زیر را پر نمایید