article

EN مقالات تخصصی

مخزن سپتیک در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیل زمان ماند طولانی، فاضلاب در آن تحت اثر باکتریهای غیر هوازی به حالت معلق در می آید. سرپوشیده نمودن آن به منظور جلوگیری از مزاحمت بوی نامطبوع می باشد.نظر به اهمیتی که مخزن سپتیک در کاهش…
لجن فعال (Activated Sludge)روش تصفیه ثانویه بیولوژیکی است که فاضلاب تحت شرایط هوازی با حضور لجن فعال قرار می گیرد. حضور میکروارگانیزم ها در این فرایند باعث حذف آلاینده ها و مواد آلی از فاضلاب می گردد. یک مرحله ته نشینی جهت جداسازی لجن از پساب نیاز می باشد. اکسیژن…
تمیزکننده های قلیایی :تمیزکننده های قلیایی تاکنون به مقدار زیادی برای تمیز کردن فلزات مصرف شده اند و بیشتر به خاطر ارزانی نسبی و کارایی آنها بوده است. در فرمول بندی یک نمونه تمیز کننده قلیایی ممکن است از مواد زیر استفاده شده باشد :1- مایه اولیه قلیایی، مثل سدیم…
برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به تغییر جهت مسیر و یا اتصال مسیرهای فرعی لوله کشی لوله مسیر اصلی نیاز پیدا می شود. با استفاده از سیستم تولیدی شرکت آذرآوند میتوان انواع سه راه پلی اتیلن را با هر زاویه و هر تعداد انشعاب تولید نمود. پیش ساخته بودن…
برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به کاهش یا افزایش قطرلوله کشی نیاز پیدا می شود. با استفاده از سیستم تولیدی شرکت آذرآوند میتوان انواع تبدیل پلی اتیلن  را با هر اندازه و طولی تولید نمود. پیش ساخته بودن تبدیل ، باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و نیز یکپارچگی مسیر…
 چربی گیریکی از آلاینده های معمول در فاضلاب صنایع مختلف، وجود روغن و چربی در پساب خروجی می باشد، در برخی موارد غلظت آلاینده های فوق به قدری بالا است که لزوم استفاده از یک واحد چربی گیر برای جلو گیری از ایجاد مشکلات بیشتر نظیر (آلودگی محیط زیست و…
برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به تغییر جهت مسیر لوله کشی نیاز پیدا می شود. با استفاده از سیستم تولیدی شرکت آذرآوند میتوان انواع زانوها را با هر زاویه ای تولید نمود. پیش ساخته بودن زانو، باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و نیز یکپارچگی مسیر می شود.

Newsletter

To receive our newsletter via our website Please fill in all the fields below