article

سپتیک تانک پلی اتیلن

در تصفیه انواع فاضلابها به خصوص فاضلابهای بهداشتی از سپتیک تانک بصورت گسترده استفاده می گردد. سپتیک تانک یک واحد پیش تصفیه است که باعث کاهش بار آلودگی فاضلاب به میزان 30-25 %  می گردد و همچنین فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیکی اصلیترین و مهمترین فرآیندهایی هستند که در سپتیک تانک باعث تصفیه فاضلاب می شوند.
این فرآیندها عمدتا شامل شناورسازی ، ته نشینی و فرآیندهای بی هوازی بیولوژیکی بوده که هرکدام بخشی از بار آلودگی را کاهش می دهند

 septik

 

چنانکه در شکل بالا مشاهده می کنید هر سپتیک تانک از اجزای مختلفی تشکیل شده است.
 اجزای مهم هر سپتیک تانک عبارتند از:
1- سیستم ورودی فاضلاب: شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.
2- مخزن اولیه سپتیک تانک: که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است.
3- دیواره جداکننده: که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناورشده به مخزن زلال سازی می شود.
4- مخزن زلال سازی: این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.
5- خروج بیو گاز (تهویه): از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان است از سپتیک تانک خارج می گردد.
6- سیستم خروجی فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد.

مهمترین مزایای سپتیک تانکهای پلی اتیلن شامل موارد زیر است.
1- مقاومت بسیار بالای سپتیک تانکهای پلی اتیلن در برابر خوردگی، پوسیدگی و شرایط محیطی فاضلاب
2- آب بندی کامل سپتیک تانک و جلوگیری کامل از نشت فاضلاب به بیرون سپتیک تانک
3- دیواره بسیار مقاوم در برابر فشارها و بارهای جانبی وارده به سبب ضخامت بالا و نوع پروفیل مقطع
4- سرعت بسیار بالا در ساخت و نصب و راه اندازی
5-امکان مدفون کردن سپتیک تانک بدون نیاز به هیچ گونه سازه دیگر
6- وزن سبک و سهولت در حمل و نصب
7- امکان جابجایی سپتیک تانک پس از نصب حتی چند سال پس از استفاده اولیه
8- سهولت بهره برداری و دسترسی به سپتیک تانک به جهت دارا بودن حداقل دو دریچه تخلیه لجن و بازدید
9- عدم نیاز به انجام عملیات ساختمانی در محل جهت ساخت و نصب سپتیک تانک

خـبــــرنــــامـه

برای دریافت خبرنامه از طریق سایت ما لطفا فیلد های زیر را پر نمایید