article

زانوهای پلی اتیلن

برحسب ضرورت در پروژه های متفاوت به تغییر جهت مسیر لوله کشی نیاز پیدا می شود. با استفاده از سیستم تولیدی شرکت آذرآوند میتوان انواع زانوها را با هر زاویه ای تولید نمود. پیش ساخته بودن زانو، باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و نیز یکپارچگی مسیر می شود.

11

خـبــــرنــــامـه

برای دریافت خبرنامه از طریق سایت ما لطفا فیلد های زیر را پر نمایید